Share on

RETRENCHMENTS: THE EMPLOYER’S OBLIGATION TO OFFER ALTERNATIVES

In Article Archive, Private by Pieter2 Comments

How far must an employer go in offering alternative positions to employees during a retrenchment process?

Sorry, but this information is available to subscribers only. If you are a subscriber, please log in to access this page. If you would like to subscribe, please Register here or visit Subscriber benefits for more information.

Restricted Content Login

Register Today!

Please visit our register page to contact us and get signed up.

Register

Comments

  1. DAAR IS SPRAKE VAN RETRENCHMENT WAAROP IS EK GEREGTIG AS HULLE MY SOU RETRENCH.HULLE HET GEEN VERLOF GELD AAN ONS UIT BETAAL DIE AFGELOPE DRIE JAAR NI MAG EK DIT IES PLUS PRORATA VELOF GELD.

    1. Antwoord aan Johan: In die geval van “Retrenchment” is die werkgewer verplig om eers ‘n billike konsultasieproses te volg. Indien daar tog diensbeëindiging volg, is jy geregtig op kennis ingevolge die dienskontrak of uitbetaling daarvan, verlofgeld en ‘n skeidingsloon gebaseerop ten minste een week se loon vir elke jaar gewerk.

Leave a Comment